רשימת ארועים
כרטיס כניסה לפארק קרסו למדע
 
מרכז תרבות
תאריך
זמן
פארק קרסו למדע
 
26/09/2021
פארק קרסו למדע
 
27/09/2021
פארק קרסו למדע
 
29/09/2021
פארק קרסו למדע
 
30/09/2021
פארק קרסו למדע
 
02/10/2021
פארק קרסו למדע
 
04/10/2021
פארק קרסו למדע
 
06/10/2021
פארק קרסו למדע
 
07/10/2021
פארק קרסו למדע
 
09/10/2021
פארק קרסו למדע
 
11/10/2021
פארק קרסו למדע
 
13/10/2021
פארק קרסו למדע
 
14/10/2021
פארק קרסו למדע
 
16/10/2021
פארק קרסו למדע
 
18/10/2021
פארק קרסו למדע
 
20/10/2021
פארק קרסו למדע
 
21/10/2021
פארק קרסו למדע
 
23/10/2021
פארק קרסו למדע
 
25/10/2021
פארק קרסו למדע
 
27/10/2021
פארק קרסו למדע
 
28/10/2021
פארק קרסו למדע
 
30/10/2021