רשימת ארועים
כרטיס כניסה לפארק קרסו למדע
 
מרכז תרבות
תאריך
זמן
פארק קרסו למדע
 
31/07/2021
פארק קרסו למדע
 
02/08/2021
פארק קרסו למדע
 
04/08/2021
פארק קרסו למדע
 
05/08/2021
פארק קרסו למדע
 
07/08/2021
פארק קרסו למדע
 
09/08/2021
פארק קרסו למדע
 
11/08/2021
פארק קרסו למדע
 
12/08/2021
פארק קרסו למדע
 
14/08/2021
פארק קרסו למדע
 
16/08/2021
פארק קרסו למדע
 
18/08/2021
פארק קרסו למדע
 
19/08/2021
פארק קרסו למדע
 
21/08/2021
פארק קרסו למדע
 
23/08/2021
פארק קרסו למדע
 
25/08/2021
פארק קרסו למדע
 
26/08/2021
פארק קרסו למדע
 
28/08/2021
פארק קרסו למדע
 
30/08/2021